3Com机架安装套件耳,用于NBX网关机箱NBX- gw机架耳

$75.00

好处:

  • 允许一个干净,整洁的机架安装3Com NBX网关机箱
 
类别:

描述

NBX- gw -Rack- ears 3Com机架安装套件允许您将任何NBX网关机箱产品机架安装到19″机架上. 如果您对3Com NBX网关机箱机架套件有任何疑问,请让我们知道.

规格:

  • 支持3C10200网关机箱
  • 支持3C10201 V5000机箱
  • 支持3C10200B网关机箱
  • 支持3C10605A网关机箱

额外的信息

重量 1 kg
0